Govt. of Karnataka

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Govt. of Karnataka

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು

ವಿಜಯಪುರ

ಕಂದಗಲ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೆಕ್ಸಪೀಯರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ನಾಟಕಕಾರರಾದ ದಿವಂಗತ ಕಂದಗಲ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನಾಂಕ : 29.11.1993 ರಂದು ಅಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪಮೋಯ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಈ ರ Details / Book Now