Govt. of Karnataka

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Govt. of Karnataka

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾ ಮಂದಿರ

ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.  ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು  ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ  ದಿ 13-3-1999 ರಂದು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು Details / Book Now